• განახლების თარიღი: 15-06-2024
background

პროცესი კმაყოფილების უზრუნველსაყოფად

იმისათვის, რომ მიიღოთ თქვენთვის სასურველი სერვისები ჩვენი კლინიკებისგან და უზრუნველყოთ თქვენი კმაყოფილება;

ვითხოვთ ყველა პაციენტის და მათი ახლობლების აზრს და აზრს, რომლებიც იღებენ მომსახურებას ჩვენი ამბულატორიებიდან.
ჩვენ ვაფასებთ ყველა მოსაზრებას შესაბამის განყოფილების მენეჯერებთან, ვმუშაობთ მომსახურების ხარისხის გაზრდის მიზნით თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად და ვაწარმოებთ კვლევებს თქვენი პრობლემების გადაჭრის მიზნით.
ჩვენ ვაძლევთ უკუკავშირს შესაბამის პირს შეფასების შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და შედეგების შესახებ. ის ხელს უწყობს ჩვენი კლინიკების განვითარებას თქვენი წინადადებებისა და მოსაზრებების შეფასებით, ასევე თქვენი კმაყოფილების მიღწევაში. ჩვენ ვამუშავებთ დაუყოვნებლივ გადაწყვეტილებებს თქვენი საჩივრებისა და უარყოფითი მოსაზრებებისთვის.
ჩვენ ვაფასებთ თქვენს მოსაზრებებს

უმაღლესი ხარისხის სერვისების მისაღწევად; მოხარული ვიქნებით მივიღოთ თქვენი წინადადებები, მოთხოვნები და მოსაზრებები.

თქვენი მოსაზრებების, წინადადებების ან აზრების მოხსენება;

თქვენ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტა ჩვენი ვებსაიტის E-SUGGESTION განყოფილებიდან, რათა გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ინტერნეტის საშუალებით,
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ კითხვარები ჩვენი კლინიკების სართულებსა და მოსაცდელებში,
შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირისპირ შეხვედრა პაციენტის უფლებების განყოფილებასთან ან დარეკოთ.
საჩივრების შეფასებისას ჩვენ ვმოქმედებთ პაციენტის უფლებებისა და კმაყოფილების პრინციპების შესაბამისად. ის მიზნად ისახავს ხარისხის სტანდარტების შესაბამისი გადაწყვეტის წარმოებას რაც შეიძლება მალე ყველა საჭირო გამოკვლევის ჩატარებით და თქვენ დაგიკავშირდებით შესაბამისი მოლაპარაკებების შემდეგ.

+90 535 491 45 56
Დარეკე ახლა
+90 535 491 45 56
Whatsapp