• განახლების თარიღი: 07-06-2023
background

შრომის ჯამღთელობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა

თანამშრომელთა-პაციენტის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა

როგორც ბუიუქ ანადოლუს ჰოსპიტალს, ჩვენი მიზანი შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერვისებში არის პროფესიონალური ავარიის შესაძლო რისკების კონტროლის ქვეშ, უზრუნველყოს პაციენტებისა და თანამშრომლების უსაფრთხოება ყველა სფეროში უსაფრთხო საავადმყოფოს ლოგიკით და შექმნას პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კულტურა. დაწესებულების ყველა წერტილში ჩვენი ყველა თანამშრომლის მონაწილეობით.

ჩვენი მთავარი მიზნები შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მისაღწევად;

• შრომის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულაციებისა და სტანდარტების დაცვა,

• მოვამზადოთ და გავზარდოთ ჩვენი თანამშრომლების ცნობიერება შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ,

• უზრუნველვყოთ, რომ ჩვენი თანამშრომლები და ჩვენი კონტრაქტის მქონე უცხოური კომპანიები მონაწილეობენ ჩვენი დაწესებულების მიერ მიღებული შრომის უსაფრთხოების წესებისა და სტატიების დაცვის პროცესებში,

• სამუშაო გარემოში რისკებად მიჩნეული ფაქტორების წინასწარ განსაზღვრა და მათი შრომის უსაფრთხოებისთვის შესაფერისი;

• მუდმივად გააუმჯობესოს შრომის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული აქტივობები სამეცნიერო კვლევებისა და ტექნოლოგიური განვითარების მიყოლებით,

• საფრთხის წინასწარ განსაზღვრა და სიფრთხილის ზომების მიღება რისკების დროული და ზუსტი ანალიზით.

+90 546 518 37 73
Დარეკე ახლა
+90 530 762 26 52
Whatsapp