• განახლების თარიღი: 28-09-2023
background

გარემოსდაცვითი პოლტიკა

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

ბუიუქ ანადოლუს ჰოსპიტალები; მისი ხარისხის პოლიტიკის, მისიის, ხედვისა და ღირებულებების შესაბამისად, ის მიზნად ისახავს შეასრულოს თავისი მოვალეობები ჯანდაცვის მომსახურების სტანდარტების უმაღლეს დონეზე დაცვით და ხარისხის სერვისის გაგებით, ეკოლოგიურად სუფთა, პატივისცემით და მისი პასუხისმგებლობის გაცნობიერებით, და მინიჭებული აქვს ნულოვანი ნარჩენების სერთიფიკატი 2020 წელს. ჩვენი მიზანი ამ გზაზე არის ისეთი სამუშაოების განხორციელება, რომელიც მომავალ თაობებს სუფთა სამყაროს დაუტოვებს.

ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვაგროვებთ ჩვენს სამედიცინო ნარჩენებს ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას პაციენტებისა და თანამშრომლების ჯანმრთელობას და არ დააზარალებს გარემოს, ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად, შესაბამისი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად, და განადგურდება მათგან უფლებამოსილი დაწესებულებების მიერ. გარდა ამისა, ჩვენი ყველა პერსონალი გავლილი აქვს ტრენინგები და აგრძელებს ინფორმირებას სამედიცინო ნარჩენების, სხვა სახის ნარჩენების და გარემოზე პასუხისმგებლობის შესახებ საჭირო ტრენინგების მეშვეობით.

+90 546 518 37 73
Დარეკე ახლა
+90 530 762 26 52
Whatsapp