• განახლების თარიღი: 04-03-2024
background

პაციენტის გზამკვლევი /პილიტიკა

— მოითხოვს თუ არა პაციენტს კომპანიონი, განსაზღვრავს პაციენტის ექიმი და კომპანიონი შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი ადამიანით.

— თანმხლები ბარათი გაიცემა პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის განყოფილებიდან კომპანიონზე.

— თანმხლები არ მიიღება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში.

— თანამგზავრებმა უნდა დაიცვან საავადმყოფოს წესები. დარღვევის შემთხვევაში არ მიიღება თანმხლები პირის სტატუსი.
— კომპანიონები არ განახორციელებენ რაიმე ქმედებას პაციენტზე (გარდა ექიმისა და მედდის მითითებისა).
-თანამგზავრები დაიცავენ საავადმყოფოს ავეჯს და აღჭურვილობას მოწესრიგებულად და სუფთად, თანამგზავრი, რომელიც დააზიანებს საავადმყოფოს ქონებას, დაფარავს ზიანს.
— თანმხლები პირები ყოველთვის შეინარჩუნებენ თავიანთ სახელზე გაცემულ პირადობის მოწმობებს.
— თანმხლები პაციენტები არ გაიყვანენ პაციენტებს საავადმყოფოდან და არ გამოცვლიან საწოლს შესაბამისი ექიმის ან მედდის მოთხოვნის გარეშე.
— თანამგზავრები არ მოიხმარენ თამბაქოს ან ალკოჰოლს საავადმყოფოში.
-კომპანიები არ მოუტანენ პაციენტს საკვებს ან სასმელს და არ მისცემენ პაციენტს არანაირ საკვებს ან სასმელს ექიმთან ან ექთანთან კონსულტაციის გარეშე.
— პაციენტთა ოთახებსა და დერეფნებში დამსწრეები არ ილაპარაკებენ ხმამაღლა და არ შეაწუხებენ პერსონალს და სხვა პაციენტებს.
— ვადაგასული თანმხლები პირადობის მოწმობები განახლდება.
— თანამგზავრები ისარგებლებენ ჩვენი საავადმყოფოს კვების მომსახურებით ცალკე საფასურის გადახდის გარეშე, თანმხლები ბარათების ჩვენებით.

— იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ მშვიდობიანი გარემო, პაციენტები და მათი ახლობლები; აუცილებელია პაციენტის ოთახში და მომსახურე დერეფნებში ხმამაღლა არ ისაუბროთ ან ხმაურით არ გააკეთოთ. გარდა ამისა, ტელევიზორები თქვენს ოთახებში უნდა გამოიყენოთ ისე, რომ არ შეაწუხოთ სხვები; ის უნდა დაიხუროს ექიმთან ვიზიტის დროს და 22:00 საათის შემდეგ.
— მომსახურე ექთნებს ეცნობებათ კომპანიონის ცვლილებების შესახებ.
— დამსწრეები აცნობებენ მედდას, თუ რაიმე პრობლემა ექნება მათ პაციენტებს.

Მადლობა გაგებისთვის.

+90 535 491 45 56
Დარეკე ახლა
+90 535 491 45 56
Whatsapp