• განახლების თარიღი: 11-12-2023
background

პერსონალური მონაცემების დაცვა

როგორც Büyük Anadolu Hospitals Group, ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას. ჩვენს თითოეულ საავადმყოფოს მოქმედი იურიდიული პირების სახელწოდებები მოცემულია ქვემოთ:

საავადმყოფო / ოპერატორი იურიდიული პირი
Büyük Anadolu Hospitals Central Hospital-Samsun / Hospitalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Büyük Anadolu Hospitals Meydan Hospital-Samsun/Hospitalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Private Hospitalpark Darıca Hospital-Kocaeli/ Akasya Health Services and Devices İnş.San.Tic.Ltd.Şti


ჩვენ ვინახავთ ჩვენი პაციენტების მიერ გაზიარებულ ყველა სახის პერსონალურ მონაცემს, ვზრუნავთ პაციენტის კონფიდენციალურობაზე და ვიღებთ ყველა საჭირო ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ ზომას თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების შესაბამისი დონის უზრუნველსაყოფად. ეს ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ განმარტავს დამუშავების პოლიტიკას და იმას, თუ როგორ ვაგროვებთ, გადავცემთ, ვიყენებთ და ვიცავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ჯგუფის მიერ შესრულებული სერვისების დროს.

ჯგუფის მიერ შეგროვებული პერსონალური მონაცემები

ჩვენ ვაგროვებთ სხვადასხვა ინფორმაციას ჩვენი პაციენტებისგან ჩვენს მიერ მოწოდებული ჯანდაცვის სერვისების ფარგლებში. აღნიშნული ინფორმაცია გროვდება მონაცემთა დამუშავების პრინციპებისა და პირობების შესაბამისად „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ კანონის No6698 („KVKK“) ყველა ვითარებაში. ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენგან ქვემოთ მე-2 ნაწილში აღწერილი მიზნებისთვის, შეიძლება შეიცავდეს:

შენი სახელი და გვარი,
T.C. თქვენი პირადობის მონაცემები, თქვენი პასპორტის ნომერი,
შენი ადგილი და დაბადების თარიღი,
თქვენი სქესი, - თქვენი მისამართი,
თქვენი ტელეფონის ნომერი,
Ელექტრონული მისამართი,
ჯგუფის მიერ მინიჭებული თქვენი პაციენტის პროტოკოლის ნომერი,
თქვენი ფინანსური მონაცემები, როგორიცაა გადახდის და ბილინგის ინფორმაცია,
თქვენი პირადი ჯანმრთელობის დაზღვევის ან სოციალური დაცვის ინსტიტუტის მონაცემები,
თქვენი ბიომეტრიული მონაცემები სოციალური დაცვის დაწესებულების მიერ დაფინანსებული სერვისების ფარგლებში,
თქვენი ჯანმრთელობის მონაცემები, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება თქვენი ლაბორატორიული შედეგებით, ტესტის შედეგებით, გამოკვლევის მონაცემებით, შემოწმების შესახებ, დანიშნულების შესახებ ინფორმაცია,
თუ თქვენ დაგვიკავშირდებით, თქვენი ხმის ჩანაწერი,
თქვენი დახურული წრიული კამერის სისტემის ვიდეოჩანაწერი ჩვენს საავადმყოფოებში ვიზიტის დროს,
თუ იყენებთ ავტოსადგომით/პარკინგის სერვისით, მიუთითეთ თქვენი სანომრე ნიშანი,
თქვენი ჯანმრთელობის მონაცემები და პირადობის ინფორმაცია, რომელსაც იზიარებთ, როდესაც იყენებთ ონლაინ სერვისებს ჩვენს buyukanadolu.com.tr ვებსაიტზე,
თქვენი სხვა მონაცემები, რომლებსაც აზიარებთ, როდესაც დაგვიკავშირდებით ელფოსტით, ქოლ ცენტრის ან სხვა არხებით.


თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები

პერსონალური მონაცემები, რომელსაც ვაგროვებთ, როგორც ჩვენგან მიღებული სერვისების ნაწილი, მუშავდება სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის:

ა. ჩვენი კანონიერი ვალდებულებების შესასრულებლად ჯანდაცვის სერვისების ძირითადი კანონით No. სხვა შესაბამისი რეგულაციები;

ბ. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა, პრევენციული მედიცინა, სამედიცინო დიაგნოსტიკა, მკურნალობისა და მოვლის სერვისების განხორციელება, ჯანდაცვის სერვისების დაგეგმვა და მართვა და დაფინანსება;

გ. გაწვდით ინფორმაციას თქვენი დანიშვნის შესახებ, თუ თქვენ დანიშნეთ შეხვედრა;

D. ჯგუფის შიდა სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა,

რომ. ანალიზი ჩვენი სერვისების გასაუმჯობესებლად;

ვ. ბილინგი;

გ. თქვენი ვინაობის გადამოწმება;

თ. კონტრაქტულ დაწესებულებებთან თქვენი ურთიერთობის შემოწმება;

I. ჯანდაცვის სამინისტროს და სხვა საჯარო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების თხოვნებზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად რეაგირება;

ჯ. პასუხის გაცემა თქვენს კითხვებზე ან საჩივრებზე ჩვენი სერვისების შესახებ;

კ. გააანალიზეთ თქვენი ჯანდაცვის სერვისების გამოყენება ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სერვისების გასაუმჯობესებლად;

ლ. ჯგუფის შიდა პოლიტიკისა და პრინციპების დაცვა;

მ. პაციენტის კმაყოფილების გაზომვა და პაციენტის კმაყოფილების გაზრდა ჯანდაცვის მომსახურების მიღების შემდეგ;

ნ. დაგიკავშირდით საინფორმაციო მიზნებისთვის ჩვენს სერვისებთან დაკავშირებით;

ის. მედიკამენტების ან სამედიცინო მოწყობილობების მიწოდება. ამასთან, თქვენი პერსონალური მონაცემები არავითარ შემთხვევაში არ იქნება გამოყენებული კომერციული მიზნებისთვის, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი აქტივობებისა და შესაბამისი კანონმდებლობით მოთხოვნისა.

პირები და ორგანიზაციები, რომლებზეც შესაძლებელია თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა

უზრუნველყოს, რომ ყველა საჭირო ტექნიკური და ადმინისტრაციული ღონისძიება მიიღება უსაფრთხოების შესაბამისი დონის უზრუნველსაყოფად KVKK-ის და შესაბამისი ჯანდაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული ნაწილი 2-ში მითითებული მიზნების შესაბამისად; დაწესებულებები ან ორგანიზაციები, რომლებიც ნებადართულია ჯანდაცვის სერვისების ძირითადი კანონით No3359, კანონი No663 ჯანდაცვის სამინისტროსა და მისი შვილობილი ორგანიზაციების ორგანიზაციისა და მოვალეობების შესახებ, დებულება კერძო საავადმყოფოების შესახებ, დებულება ჯანმრთელობის პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და კონფიდენციალურობის შესახებ და სხვა. შესაბამისი კანონმდებლობა; კერძო სადაზღვევო კომპანიები; ჩვენი პირდაპირი/ირიბი შიდა/უცხოური აქციონერები, შვილობილი და/ან შვილობილი კომპანიები; ჩვენი ჯგუფის კომპანიები; აუდიტორები; კონსულტანტები; სამუშაო პარტნიორები; ჩვენ შეიძლება გადავიტანოთ ის ადგილობრივ/უცხოურ ორგანიზაციებს და სხვა მესამე მხარეებს, საიდანაც ხელშეკრულებით ვიღებთ მომსახურებას, ვთანამშრომლობთ ჩვენი საქმიანობის განსახორციელებლად

+90 546 518 37 73
Დარეკე ახლა
+90 530 762 26 52
Whatsapp