background

ჩვენი ექიმები

Op. Dr.  Volkan Kınaş
Op. Dr. Volkan Kınaş

ზოგადი ქირურგიის სპეციალისტი

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AL
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AL

ზოგადი ქირურგიის სპეციალისტი

Or. Dr. Sedat OCAK
Or. Dr. Sedat OCAK

ზოგადი ქირურგიის სპეციალისტი

Op. Dr.  Kadir DİCLE
Op. Dr. Kadir DİCLE

ზოგადი ქირურგიის სპეციალისტი

Op. Dr.  Kadir ŞEKER
Op. Dr. Kadir ŞEKER

ზოგადი ქირურგიის სპეციალისტი

Prof. Dr. Alpaslan TERZİ
Prof. Dr. Alpaslan TERZİ

ზოგადი ქირურგიის სპეციალისტი

Op. Dr. Ahmet KARKUCAK
Op. Dr. Ahmet KARKUCAK

ტვინის, ზურგის ტვინის და ნერვის ქირურგი

Op. Dr. Naki KELEŞ
Op. Dr. Naki KELEŞ

ტვინის, ზურგის ტვინის და ნერვის ქირურგი

Op. Dr. İbrahim AKKURT
Op. Dr. İbrahim AKKURT

ტვინის, ზურგის ტვინის და ნერვის ქირურგი

Doç. Dr. Emrullah BEYAZYILDIZ
Doç. Dr. Emrullah BEYAZYILDIZ

თვალის დაავადებათა სპეციალისტი

Op. Dr. Murat AYAN
Op. Dr. Murat AYAN

თვალის დაავადებათა სპეციალისტი

Dr. Öğr. Üyesi Alikemal YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Alikemal YAZICI

ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის სპეციალისტი

Doç. Dr. Murat ERDOĞAN
Doç. Dr. Murat ERDOĞAN

ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის სპეციალისტი

Op. Dr.  İ. Hilmi ELMACIOĞLU
Op. Dr. İ. Hilmi ELMACIOĞLU

ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის სპეციალისტი

Op. Dr.  Ergin ETKİN
Op. Dr. Ergin ETKİN

ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის სპეციალისტი

+90 546 518 37 73
Დარეკე ახლა
+90 530 762 26 52
Whatsapp